Protipožiarné nátery a ochrana - B.S.O., s.r.o.

Prejsť na obsah
PRIEMYSELNÉ NÁTERY A HYDROIZOLÁCIE
PROTIPOŽIARNE NÁTERY A OCHRANA
B.S.O., s.r.o. - PROTIPOŽIARNÁ OCHRANA
Ochrana konštrukcie
  • oceľové konštrukcie
  • železobetónové konštrukcie
  • drevené konštrukcie
   
Ochrana inštalačných priepustov
  • kovové rúry bez izolácie
  • izolované kovové rúry
  • horľavé rúry bez izolácie
  • horľavé potrubia izolované
  • káble
  • kombinované prechody
  • dilatačné škáry
          
Tesnenia dverí a vetracie mriežky
Návrat na obsah