Polyurea - Hydroizolacie - B.S.O., s.r.o.

Prejsť na obsah
POLYUREA - HYDROIZOLÁCIE

POJAZDNÉ POLYUREA HYDROIZOLÁCIE, HYDROIZOLÁCIE MOSTOVIEK, HYDROIZOLÁCIE ZÁCHYTNÝCH VANÍ A NÁDRŽÍ, HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH, HYDROIZOLÁCIE ZÁKLADOV


Polyurea je vysoko reaktívna živica na báze močoviny, ktorá sa aplikuje za horúca pri teplote okolo 80 °C, strieka sa pomocou špeciálneho vysokotlakového dvojkomponentného zariadenia. Vplyvom chemickej reakcie a teploty vzniká plynný CO2, ktorý vytvorí uzatvorenú bunkovú štruktúru a vytvorí tým výborné hydroizolačné vlastnosti polyurey. Polyurea sa aplikuje na rôzne povrchy.
Polyurey sú tekuté, pružné, rýchlo tvrdnúce, 2-zložkové izolačné membrány, ktoré vznikajú pri reakcii izokyanátovej a​ polyolovej zložky, slúžia ako ochrana pred vlhkosťou, chemickými látkami, mechanickým poškodením a koróziou betónových, oceľových a drevených povrchov.VZHĽADOM NA SVOJE MIMORIADNE VLASTNOSTI SA POLYUREA VYUŽÍVA NA OCHRANU BETÓNU PRED KORÓZIOU
  • síranovou
  • chloridovou
  • mrazovou
  • karbonatizáciou
  • SAR

VÝHODY
  • čas tvrdnutia 3 –10 sekúnd
  • veľmi rýchla aplikácia (až 1000 m2/deň)
  • bezšvová, jednoliata ochranná vrstva
  • vysoká pružnosť, ktorá zaisťuje ochranu konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi pri mínusových teplotách, ako aj v prípade prasklín podkladu
  • môže sa používať takmer okamžite po aplikácii

Mimoriadna odolnosť voči mechanickému a chemickému poškodeniu v spojení s pružnosťou a veľkým teplotným rozpätím od -30 °C do +100 °C.

Aplikácia môže prebiehať pri širokej škále teplôt a vlhkosti vzduchu,

HRÚBKA A POUŽITIE

Odporúčaná hrúbka v mm
Najčastejšie používaný materiál
Nezaťažované vodorovné povrchy (napr. strechy)
> 1,5 mm
Hybridný
Staticky zaťažené vodorovné povrchy  (napr. hydroizolácia, bazény, jazierka)
≥ 2 mm
PUA, hybridný
Vodorovné povrchy s miernym zaťažením (napr. chodníky)
2 mm
PUA, PU, hybridný
Vodorovné povrchy so stredným zaťažením (napr. sklady, kde sa pohybujú vysokozdvižné vozíky, návesy nákladných vozidiel a dodávok)
2 – 25 mm
PUA
Vodorovné povrchy s vysokým zaťažením (parkoviská, autocvičiská)
2,5 – 3 mm
PUA
Ochrana povrchov pred pôsobením chemických látok
min. 3 mm
PUA
Návrat na obsah